Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Fylkesmannen vil med dette orientere om Helsedirektoratet sin tilskuddsordning "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" 2018.  Tilskuddsordningen er kunngjort på Helsedirektoratet sine nettsider.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre. Søker av tilskuddordningen: fylkeskommuner, kommuner, frivillig organisasjoner, stiftelser, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter.

Se mer informasjon i regelverket og søkerveilederen som finnes i lenken under relaterte lenker.

Søknadsfristen er 19. januar 2018.

Kontaktpersoner: Christina Hildonen og Eva Irene Holt, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse. E-post: christina.hildonen@helsedir.no: eva.irene.holt@helsedir.no

Søknadsfrist:
19.01.2018 00:00:00
Målgruppe:
Grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet

Kontaktpersoner