Søknad om timer til opplæring samisk

Skoleeiere (både kommunale og private) kan søke om timer for opplæring i samisk for neste skoleår.

Når skoleeier har fått tilsagn, kan det søkes om refusjon for timene etterskuddsvis for høst og vår.

Se mer informasjon på våre nettsider under Samisk opplæring.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
15.03.2021 23:59:00
Målgruppe:
Skoleeiere
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Skoleeiere utenfor samisk forvaltningsområde

Kontaktpersoner