BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190910T230000 DTSTAMP:20190915T130927Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190910T230000 SEQUENCE:0 SUMMARY:2.gangs utlysning - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstje nestene UID:7917f30a-73e3-4f5f-80d7-9fb4c4a49e27 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Lovkrav om at kommunene skal ha ps ykologkompetanse trer i kraft fra 2020.

Frist: 10.09.2019 23:00
Lenke: https://www.fyl kesmannen.no/Nordland/Tilskuddskalender/2019/09/2.gangs-utlysning---psyko loger-i-de-kommunale-helse--og-omsorgstjenestene/
A rrangør: Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe: •Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte\, samt arenaer som h ar betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivse l og mestring. •Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle\, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse\, rusmiddelbr uk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider\, familier\ , pårørende\, grupper og hele befolkningen. •Barn og unge som har vært ut satt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for b edre gjennomføring av skole og opplæring.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:2.gangs utlysning - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstje nestene TRIGGER:-P2DT8H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR