Tilskuddskalender

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.20 20.08.18 Miljøtilskudd til jordbruket Jordbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket
2018.09.15 15.09.18 2. gangs utlysing - psykologer i kommunen •Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.•Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.•Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Jordbrukere som driver vanlig jordbruksproduksjon