Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Fylkesmannen har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. des 10. des Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - høst Kommuner og fylkeskommuner
15. jan 15. jan Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019 Grunneiere, lag og foreninger
01. feb 01. feb Tilskudd til implementering av velferdsteknologi Primær: kommunerSekundær: brukere av helse- og omsorgstjenester og deres pårørende
01. feb 01. feb Tilskudd til tiltak i beiteområde Beitelag med fler
10. feb 10. feb Rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommuner i Nordland
20. feb 20. feb Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019 Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe.
15. mar 15. mar Søknad om timer samisk neste skoleår Kommuner og private skoleeiere
01. mai 01. mai Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - vår kommuner og private skoleeiere
10. jun 10. jun Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår Kommuner og fylkeskommuner
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Jordbrukere som driver vanlig jordbruksproduksjon
Søknadsfrist Tittel
10. des 10. des Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - høst
15. jan 15. jan Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019
01. feb 01. feb Tilskudd til implementering av velferdsteknologi
01. feb 01. feb Tilskudd til tiltak i beiteområde
10. feb 10. feb Rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
20. feb 20. feb Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019
15. mar 15. mar Søknad om timer samisk neste skoleår
01. mai 01. mai Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - vår
10. jun 10. jun Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.