Skjemaer og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Barnehage
Barnehager - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søke om Tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer
G
GSI-ansvarlige i kommunene i Nordland Barnehage og opplæring GSI-ansvarlige i kommunene i Nordland
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Kompetansemidler Framtidens barnehage Barnehage og opplæring Søknad om midler og rapport
L
Leirskoleopplæring Barnehage og opplæring Tilskudd til leirskole. Grunnskole og videregående opplæring
M
Melding fra norske skoler i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding fra norske skoler i utlandet til Fylkesmannen
O
Opplæring av unge asylsøkere Barnehage og opplæring Søknad og refusjonskrav for opplæring av barn og unge i asylmottak eller mottakssenter.
R
Rapportering- Avd.ansvarlig med overordnet ansvar Barnehage og opplæring Opplæring innen kriminalomsorgen
S
Samisk - tilskudd til opplæring Barnehage og opplæring Søknad om tilskudd til opplæring i samisk
Samisk - timer til opplæring Barnehage og opplæring Søknad om timer til opplæring i samisk
SEVU PPT Støtte til etterutdanning Barnehage og opplæring SEVU PPT Søknad støtte til etterutdanning
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - tilskudd Barnehage og opplæring Søknadsskjema for kommuner og frivillige organisasjoner
Svømming minoritetsspråklige elever Barnehage og opplæring Tilskudd svømmeopplæring minoritetsspråklige elever
T
Tilstandsrapport for skoler og barnehager - kommuner i Nordland Barnehage og opplæring Tilstandsrapport for skoler og barnehager - kommuner i Nordland
V
Verktøy - barnehage Barnehage og opplæring Barnehage
Verktøy - utdanning Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring