Varslingsøvelse 2016

Fylkesmannen gjennomførte 9. juni 2016 en varslingsøvelse for samtlige av kommunene i fylket.

Øvelsen hadde følgende øvingsmål:

  • Teste Fylkesmannens varslingskanaler til kommunene
  • Øve kommunene i å motta beredskapsvarsel på e-post og SMS
  • Øve kommunene i å kvittere for mottatt varsel på e-post
  • Rapportere til Fylkesmannen

35 av fylkets 44 kommuner hadde i løpet av den første halvtimen kvittert for mottatt varsel, og etter en time hadde hele 38 kommuner kvittert for mottatt varsel. Dette er en stor fremgang fra varslingsøvelsen i 2015 hvor kun halvparten av kommunene hadde kvittert for mottatt varsel innenfor samme tidsperiode.

Årets resultat anses som svært tilfredsstillende fra vår side.