Evaluering Øvelse Nordland

Illustrasjonsbilde Pandemi
Illustrasjonsbilde Pandemi

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i perioden 22. til 25. januar 2018 øvelse Nordland. Nå er evalueringsrapporten klar.

I uke 4 (22. til 25.jan) gjennomførte Fylkesmanen i Nordland sin årlige kommuneøvelse - Øvelse Nordland. Årets scenario var en influensapandemi som også treffer Norge og Nordland.

Kommunene har selv evaluert sine egne øvelser, og fylkesmannen har nå samlet hovedpunktene i disse evalueringene i en rapport. I rapporten finnes også Fylkesmanenns egen vurdering av gjennomføringen.

Fylkesmannen er godt fornøyd med at 37 kommuner deltok i årets øvelse. Målsetningen med øvelsen var å bidra til å øke kommunenes forståelse av hvordan en alvorlig hendelse som pandemi vil ramme lokalsamfunnene i Nordland. Videre vil øvelsen gi en økt forståelse for hvilke utfordringer fylket samlet sett står ovenfor i en slik situasjon

Utfra de evalueringsrapportene som fylkesmannen har fått inn så ser vi at det er gjort mye godt arbeid ute i kommunene under øvelsen. Målsetningen med øvelsen er nådd og ut fra de tilbakemeldingene vi har fått er kommunene fornøyde med at det gjennomføres årlige øvelser på dette tidspunktet av året.

Denne rapporten er ment som et supplement til den evalueringen hver enkelt kommune har gjennomført. De fleste kommunene mener de bør oppdatere sitt eget planverk. Fylkesmannen håper derfor at denne rapporten kan være til hjelp for kommunene i dette arbeidet.