Varsel om svært høy vannstand

Stormflo, Foto: Karsten Steinvik
Stormflo, Foto: Karsten Steinvik

Kombinasjonen av et kraftig lavtrykk i Atlanterhavet og fullmåne fører til svært høy vannstand langs Nordlandskysten på mandag og tirsdag. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel.

Stormflo

Det ligger et kraftig lavtrykk i Atlanterhavet som trekker innover mot Norge over helga. Dette fører til at store vannmasser blir presset inn mot Norskekysten. Samtidig er det fullmåne. Ved fullmåne er floa ekstra høy og kombinasjonen mellom fullmåne og lavtrykk gir svært høy vannstand langs kysten mandag og tirsdag.

Prognose

Meteorologisk instiutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå med følgende melding: Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet svært høy vannstand, estimert 60-70 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring 12-15 om ettermiddagen og kl. 00-03 om natten.

Foreløpige prognoser viser at stormflonivået vil være på nivå med en femtiårsflo for de fleste stedene i Nordland. Meteorologisk institutt har opplyst om at det kan være aktuelt å sende ut ekstremværvarsel hvis prognosene skulle vise høyere flonivå. Dette vil avhenge av hvordan lavtrykket beveger seg de neste dagene.

Sjekk båten og rydd rundt naustet

Vi oppfordrer alle som har båt, naust eller annen infrastruktur nært sjø om å ta en sjekk i helga. Sjekk om båten er godt nok fortøyd og at løse gjenstander er ryddet opp til sikker grunn. Da er alle med på å redusere både et eventuelt skadeomfang og forsøpling i strandsonen.

Fylkesmannen følger situasjonen og har varslet kommunene og fylkesberedskapsrådet. Vi vil sende ut oppdateringer til disse i løpet av helgen hvis varslene skulle endre seg.

På nettstedet www.sehavnivå.no kan dere se varslet stormflonivå for ditt hjemsted. Varselet fra meteorologisk institutt kan leses her.

Kontaktpersoner