Varsel om sterk vind og stor snøskredfare

Foto: Karsten Steinvik, FMNO
Foto: Karsten Steinvik, FMNO

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om svært sterke vindkast lørdag 16. februar. I tillegg melder NVE om stor skredfare, faregrad 4, samme dag.

Fylkesmannen i Nordland har mottatt varsel fra meteorologisk institutt - faregrad oransje - om vind opp i sterk storm med vindkast over 40 m/s. Vinden er forventet å treffe nord for Helgeland

Fylkesmannen har varslet kommunene i Nordland og fylkesberedskapsrådet og ber innbyggerne i Nordland om å følge med på situasjonen og værvarslene fremover på www.yr.no.

Varselet fra meteorologisk institutt

Vi har sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordland nord for Helgeland på lørdag. Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten.

Et lavtrykk vest for Irland beveger seg mot Norskehavet før helgen, og utvikler seg til et stormsenter mot helgen. Stormsenteret ventes å svekke seg noe før det treffer Nordland, men fortsatt gi sørvestlig sterk storm og vindkast på 30-40 m/s. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, med bølgehøyde på 10-14 meter.

Det er fortsatt usikkert hvor de kraftigste vindkastene og høyeste bølgene vil komme, og hvor kraftig vindkastene vil bli inn over land. Det er sannsynlig med kraftigst vind en gang mellom først på lørdag og utpå ettermiddagen.

Farevarsel på oransje nivå er det nest høyeste nivået. Her kan du lese mer om farevarslene

Det er tidligere sendt ut gult farevarsel på kraftige vindkast i Sør-Troms.

Stor snøskredfare

 Lørdag 16. februar er det i tillegg varslet stor snøskredfare, faregrad 4, i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen. Du finner oppdaterte snøskredvarsel her: http://www.varsom.no/snoskredvarsling/