Vårflom og jordskred: Gul beredskap fra 31. mai

Fylkesmannen oppfordrer alle om å sjekke nettsiden www.varsom.no for å oppdatere seg på farevarsel i helga. Se link på siden her.  Illustrasjon: Pixabay.com
Fylkesmannen oppfordrer alle om å sjekke nettsiden www.varsom.no for å oppdatere seg på farevarsel i helga. Se link på siden her. Illustrasjon: Pixabay.com

I pinsen er det meldt bra vær. Spesielt sørlige deler av Helgeland får sommervær med temperaturer opp mot 25 grader. Det er fortsatt veldig mye snø i fjellet og NVE har satt bederskapsnivå gult fra søndag 31. mai.

Fredag 29. mai sendt NVE ut gult varsel på jorskred og flom:

Flomfare gult nivå for hele Nordland fylke: Kraftig snøsmelting fører allerede til økende vannføring i elvene. Fra søndag ventes det å nå gult nivå. Vannføringen forventes å øke videre ut over neste uke (uke 23). Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Jord-, sørpe- og flomskredfare gult nivå for søndre Nordland og Ofoten: Høye temperaturer fører til stor snøsmelting. Vannmetningsgraden i bakken er svært høy og øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Faren for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er vannmettet. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy sør i Nordland fylke og Ofoten, med en påminnelse om sikkerhetstiltak som hver enkelt hustand burde gjøre. Varselet gjelder fra 31. mai.

Samtidige hendelser

Den sene våren skaper også andre utfordringer. NVE har forlenget snøskredvarslingen med 14 dager og akkurat nå har vi farevarsel på oransje nivå for snøskred og gult nivå for jordskred i Nordland.

Det er sikkert mange som skal ut på tur i finværet i helga. Fylkesmannen ber spesielt skigåere å være oppmerksomme på faren for sørspeskred.

Det er i år 10 år siden Jamtfjellulykken der tre turgåere omkom etter sørpeskred i Vefsn. Også da var det strålende vær med høye temperaturer. Vi ber alle om å sjekke nettsiden www.varsom.no for å oppdatere seg på farevarsel i helga.

Arbeidet rundt vårflom

NVE har siden slutten av mars meldt om at det er stor sannsynlighet for stor vårflom i år. På grunn av koronasituasjonen har Fylkesmannen hatt ukentlige møter med både fylkesberedskapsrådet og kommunene gjennom våren. Her har også vårflom og forberedelser vært tema.

- Både kommuner og medlemmene av fylkesberedskapsrådet melder at de er klare for å håndtere situasjonen. Det er gjennomført rensk av stikkrenner og annen opprydding langs veien, opplyser fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru.

- Kommunene har også lagt ut god informasjon på sine nettsider. Politiet, NVE, Bane Nor, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune melder at de har økt fokus mot flom og har økt situasjonsovervåkingen inn mot helga grunnet værvarselet. Heimevernet og Sivilforsvaret melder at de er klare til å bistå om det skulle dukke opp behov for mannskap og materiell, sier Jordbru.

Ekstra tiltak

Kommunene i Nordland har også fått 9,5 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til hastetiltak for flombegrensning. Pengene er fordelt til kommuner med større vassdrag.

Se kommunevis fordeling her!

Som et føre var tiltak har Fylkesmannen bedt Justisdepartementet om å utrede muligheten for å midlertidig åpne grensen til Sverige hvis vi skulle få brudd på E6 eller andre viktige veier.

I mange tilfeller er Sverige eneste reelle omkjøringsvei hvis E6 skulle bli skadet eller bli stående under vann. En eventuell åpning av grensen vil skje etter strenge kriterier for å unngå smittespredning og vil kun være en nødløsning for høyst nødvendig transport.

Se også linken til NVE sin siste prognose og søndagens varsel.