Sivil-militært kontaktmøte for Nord-Norge og Svalbard

Foto: Forsvaret
Foto: Forsvaret

Det ble mange gode diskusjoner om beredskap og samfunnssikkerhet, da sivile og militære ledere i nord møttes til det årlige kontaktmøtet i Bodø.

Fylkesmannen i Nordland var i år vertskap for det årlige sivil-militære kontaktmøtet for Nord-Norge og Svalbard. Møtet ble gjennomført med en sivil del på Hovedredningssentralen den 4. september. Dagen etter møttes vi på Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) for den militære delen av programmet.

Kontaktmøtet går på rundgang mellom regionene i Nord. Her møtes sivile og militære ledere for beredskapsorganisasjoner i nord for å diskutere felles utfordringer og felles løsninger.

Temaer i år var legemiddelberedskap, utfordringer med cruiseskip, objektsikring og erfaringer fra øvelse Trident Juncture 2018.

Spesielt cruiseskiputfordringer ble diskutert.

- Hendelsen med Viking Sky på Mørekysten i vinter år har vist oss noe om hvilke utfordringer vi står ovenfor ved en cruiseskipulykke. Trafikken i nord er stadig økende og beredskapen rundt cruiseskiptrafikken i Nord-Norge og Svalbard må styrkes, fastslo fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Kontaktpersoner