Ny fylkesberedskapssjef i Nordland

Asgeir Jordbru, ny fylkesberedskapssjef i Nordland. Foto: Wigdis Korsvik
Asgeir Jordbru, ny fylkesberedskapssjef i Nordland. Foto: Wigdis Korsvik

Asgeir Jordbru (41) er ansatt som ny fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Nordland. Jordbru starter i stillingen mandag 6. mai.

– Samfunnssikkerhet og beredskap er et veldig spennende fagfelt i stor utvikling. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med videreutvikling av beredskapsfylket Nordland, sier Asgeir Jordbru.

Han overtar stafettpinnen etter Karsten Steinvik som har vært fylkesberedskapssjef de siste tre årene. Steinvik går av med pensjon.

Asgeir Jordbru er utdannet meteorolog (mastergrad fra Universitetet i Bergen) og er nå i sluttfasen av en MBA i ledelse ved Nord Universitet.

Han har jobbet som seniorrådgiver i seksjon for beredskap hos Fylkesmannen i Nordland siden august 2017. I denne perioden har Jordbru hatt ansvaret for blant annet planlegging og gjennomføring av øvelse Trident Juncture 2018, revisjon av Fylkes-ROS og oppfølging av samfunnssikkerhet i planarbeid.

Asgeir Jordbru har også tidligere (2010-2013) jobbet med beredskap hos Fylkesmannen og i perioden 2016-2017 var han ansatt som prosjektleder ved landbruks- og reindriftsavdelinga. Jordbru har også jobbet som offiser i Sjøforsvaret og med samfunnsplanlegging i Bodø kommune.

Hva er de viktigste oppgavene framover?

– Vi lever i en urolig verden med klimaendringer og endringer i geopolitiske forhold. Utvikling av totalforsvarsarbeidet og tilpasning til et klima i endring er to av de største utfordringene i beredskapsarbeidet fremover. Det blir derfor viktig å videreutvikle det gode samarbeidet som eksisterer på regionalt nivå i Nordland. Videre må vi understøtte kommunene som er den viktigste beredskapsaktøren vi har i deres arbeid med å utvikle den lokale beredskapen, sier den nytilsatte fylkesberedskapssjefen.