Evaluerte skredhendelsene i Lofoten

Skredterreng Ballstadlandet
Skredterreng Ballstadlandet (Foto: Asgeir Jordbru)

Søndag 27. januar ble deler av Lofoten rammet av et kraftig snøfall. Det resulterte i mange snøskred og evakuering. Mandag var kommunene, andre offentlige etater og frivillige samlet på Leknes til evalueringsmøte.

Det store snøfallet søndag 27 januar skapte store utfordringer for Lofotsamfunnet. Mange veier var stengte på grunn av ras og eller stor rasfare. I Flakstad ble det gjennomført evakuering av deler av Ramberg og Skjelfjorden, og i Vestvågøy ble deler av Ballstadlandet evakuert.

Førsteinntrykket til Fylkesmannen er at kommunene jobbet veldig godt under krevende forhold. Allikevel er det potensiale for forbedringer både hos kommunene og hos regionale aktører som NVE, Vegvesen, Politi og Fylkesmann. Fylkesmannen tok derfor initiativ til et felles evalueringsmøte for å diskutere hva som gikk bra og hva som kan forbedres til neste krisehendelse.

Hovedkonklusjonene fra møtet var at:

  • Kommunikasjon mellom de ulike aktørerene og mellom de ulike nivå (lokalt og regionalt) under en slik hendelse kan bli bedre.
  • Bedre kartlegging av skredområder er viktig å få gjennomført for å ha et bedre beslutningsgrunnlag ved fremtidige hendelser.

  • Samordning mellom kommunene, politiet og vegvesenet kan bli bedre både i beredskapsplanlegging, men også i krisehåndtering. Etablering/revitalisering av lokale beredskapsråd vil være et godt tiltak.

  • Det er viktig at kommunene utnytter lokale ressurser og ekspertise som eks. Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner.

Evalueringsmøte Leknes

Politiet informerer (Foto: Asgeir Jordbru)