Evalueringsrapport etter skredhendelsene i Lofoten

Skredterreng Ballstadlandet, Vestvågøy kommune
Skredterreng Ballstadlandet, Vestvågøy kommune (Foto: Asgeir Jordbru)

Loften ble i slutten av januar rammet av et stort snøfall, noe som førte til stor snøskredfare og flere snøskred mot både vei og bebyggelse. Fylkesmannen har nå evaluert denne hendelsen.

Søndag 27. og mandag 28. januar ble Lofotkommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes rammet av et kraftig snøfall. Det var stor snøskredfare i området og det gikk flere skred ned mot bebyggelse og over veier. Det ble gjennomført evakuering av tre områder. Skjelfjorden og deler av Ramberg i Flakstad kommune samt Ballstadlandet i Vestvågøy kommune. E10 var på det meste stengt 5 plasser grunnet ras. I tillegg var mange fylkesveier også stengt på grunn av ras. I praksis var hver enkelt bygd i Flakstad kommune isolert i to til tre døgn.

Fylkesmannen har nå evaluert krisehåndteringen i forbindelse med denne hendelsen. Fylkesmannen har inntrykk av at det har blitt jobbet veldig bra på alle nivåer i fylket. En velfungerende beredskap på regionalt, kommunalt og lokalt nivå har bidratt til at liv og helse ikke har gått tapt og redusert omfanget av tap av materielle verdier.

Hensikten med evalueringen er å samle erfaringer med denne type hendelser. Så store snøfall er sjeldne og det er sjeldent at det må evakueres så mange mennesker på en gang. Evalueringsrapporten kan derfor fungere som et oppslagsverk ved fremtidige uvær av denne typen. Rapporten inneholder både beskrivelser av hva som gikk bra, og identifiserer mulige forbedringspunkter.