Varsel om stor snøskredfare for Nordland

NVE sendte mandag ut varsel om stor snøskredfare fra tirsdag 9. januar i Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen.

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen nøye og har videreformidlet varslet til de berørte kommunene og Fylkesberedskapsrådet.

Snøskredvarselet har faregrad 4.  

Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer. Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.

Fylkesmannen kan kontaktes på tlf 950 76 842, fylkesberedskapssjef Karsten Steinvik, eller fmnoberedskap@fylkesmannen.no

 

Kontaktpersoner