Stor snøskredfare i Ofoten, Salten og Svartisen

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare for region Ofoten, Salten og Svartisen - faregrad 4. Varslet gjelder for lørdag 31. mars 2018.

- Denne påsken har vi krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, særlig i Nord-Norge, men også lenger sør i landet. Skredene har vært både skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste, skriver NVE på sine nettsider.

Varsel fra NVE kan leses her: http://www.varsom.no/snoskredvarsling/

Fylkesmannen ber folk følge med på værsituasjonen og snøskredvarsler gjennom hele påsken.

Søndag 1. april antas det redusert skredfare - faregrad 3. Men stor påskeutfart i fjellet øker faren for skredhendelser utløst av skikjørere. Folk oppfordres til å unngå skredfarlig terreng.

Fylkesmannen har varslet alle berørte kommuner og fylkesberedskapsrådet.