Stor snøskredfare i Nordland

NVE har sendt ut varsel om snøskredfare i hele Nordland  -  faregrad 4. Varselet gjelder torsdag 19. og fredag 20. april

- De neste dagene ventes det stedvis mye nedbør i kombinasjon med høye temperaturer. Dette vil svekke bindingene i, og øke belastningen på snødekket. I områder der vi får dette været vil det kunne løsne store naturlig utløste skred. På grunnlag av snødekkeinformasjon fra området og det varslede været forventes det faregrad 4 i store deler av Nordland torsdag og fredag, skriver NVE på sine nettsider.

Fylkesmannen ber folk til å følge med på værsituasjonen og utvise forsiktighet ved ferdsel i potensielt skredfarlig terreng

Fylkesmannen følger situasjonen og har varslet alle berørte kommuner og fylkesberedskapsrådet.