Møte i Fylkesberedskapsrådet 2018

Fylkesberedskapsrådet var samlet til årlig møte på Thon Nordlys hotell onsdag 30. mai. Hovedtema for møtet var den kommende øvelsen Trident Juncture 2018, revisjon av FylkesROS og gjennomgang av de siste hendelsene i Nordland.