Faren for snøskred er mindre

Søndag ble skredfaren i Nordland nedgradert av NVE. Det er heller ikke forventet en forverring av situasjonen i nærmeste fremtid.

- Selv om snøskredfaren har blitt mindre, kan det fortsatt bli utløst skred. Folk bes derfor om å holde seg unna skredterreng, sier fylkesberedskapssjef Karsten Steinvik hos Fylkesmannen i Nordland.

Følg med på: www.varsom.no/snoskredvarsling

Søndag ble faregraden for snøskred på Helgeland satt ned fra 5 som er meget stor til 4, det vil si stor fare for snøskred. For resten av fylket er faregradene 3 og 2.

- Vi er veldig glad for at det ikke har oppstått alvorlige situasjoner under denne skredperioden, sier Steinvik.