Ekstremværet Ylva rammer Nordland

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 40-50 m/s. Varselet gjelder fra onsdag kveld og rammer spesielt Helgeland, Salten og Ofoten. Vinden er ventet å minke torsdag kveld i sør, i nord først fredag morgen.

Anbefalinger

Alle oppfordres til å sikre løse gjenstander og begrense all uteaktivitet så langt som mulig. Skader på bygninger og infrastruktur og bortfall av strøm og telefon kan bli en konsekvens av uværet. Uværet antas å føre til innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer og fjelloverganger kan bli stengt.

Beredskap

Fylkesmannen har varselt alle kommunene og bedt kommunen informere sine innbyggere og ha beredskap for situasjoner som kan oppstå. Vi har også vært i kontakt med nødetatene, sivilforsvaret og eiere av kritisk infrastruktur (strøm, telefon og transportnett). Fylkesmannen vil ha beredskap inntil uværet er over.

Værsituasjonen

Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 35-50 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder.

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

Kontaktpersoner