Lite nedbør og kulde gir problemer med vannforsyningen

Problemer med vannforsyning
Problemer med vannforsyning

27 kommuner i Nordland har rapportert om problemer med vannforsyningen denne vinteren på grunn av lite nedbør og mye kulde.

I løpet av de siste to månedene har stor deler av Nordland opplevd svært lite nedbør i kombinasjon med mye kulde. Dette skaper utfordringer med tilsig til vannkilder og frysing av vannrør og avløp.

Fylkesmannen har bedt kommunene i Nordland om å rapportere om problemer for vannforsyningen, hvor mange abonnenter som er berørt og hvilke tiltak som er iverksatt. I alt 27 kommuner har svart og nedenfor følger en kort oppsummering av svarene.

 Områder uten vann

  • Hadsel, ca. 120 abonnenter uten vann

 Restriksjoner i form av sparetiltak/rasjonering/reserveløsning er iverksatt i følgende kommuner

  • Flakstad, ca. 130 abonnenter har fått innført rasjonering, fordelt på to private vannverk.
  • Narvik, ca. 40 abonnenter har fått igangsatt reserveløsning ved Virak vannverk.
  • Rødøy, sendt sparevarsel til 163 abonnenter fordelt på tre vannverk, innført pumping av fjellvann inn i det ene vannverket to ganger.
  • Meløy, innført nattestenging for Reipå vannverk, ber folk spare vann på Reipå og Støtt.

 Økt overvåking er innført i:

  • Vestvågøy, for området Stamsund
  • Hamarøy, for området Skutvik.

 Innføring av beredskapstiltak vurderes i følgende kommuner:

  • Bø, vurderer åpning av reservevannkilde, noe som vil medføre kokevarsel.
  • Tysfjord, vurderer dag for dag om nattestenging skal innføres for ca. 700 mennesker i Kjøpsvik og ca. 40 mennesker på Storjord.
  • Steigen, forbereder reserveløsning for Nordfold vannverk