Tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Nordland gjennomfører tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Tilsyn er, i kombinasjon med informasjon og veiledning, et viktig virkemiddel for å følge opp at regelverket etterleves.

Det gjennomføres tilsyn med hver kommune hvert fjerde år.