Tips og triks for beredskapsplanleggingVeiledere og nettressurser

Her finner du flere veiledere, retningslinjer og nettsteder som er relevante i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

Veileder i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

 DSB-CIM-veiledning

Atomberedskap:


 

Diverse:


Helse- og sosialberedskap:


Informasjonsberedskap og varsling:


Infrastruktur:


Natur og klima:


Planlegging: