Beredskap

For å kunne håndtere kriser må vi samfunnet ha planer for krisehåndtering, og vi må gjennomføre øvelser i tråd med disse planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Fylkesmannen skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Fylkesmannen er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Vis mer


14.03.2018

Lite nedbør og kulde gir problemer med vannforsyningen

27 kommuner i Nordland har rapportert om problemer med vannforsyningen denne vinteren på grunn av lite nedbør og mye kulde.


08.03.2018

Evaluering Øvelse Nordland

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i perioden 22. til 25. januar 2018 øvelse Nordland. Nå er evalueringsrapporten klar.


27.01.2017

Øvelse Nordland 2017

16. januar 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland "Øvelse Nordland 2017".

Scenariet for øvelsen var brann i et reaktordrevet fartøy utenfor kysten av Nordland med radioaktivt utslipp av cesium-137 og jod.

33 kommuner deltok i øvelsen. 


28.06.2016

Varslingsøvelse 2016

Fylkesmannen gjennomførte 9. juni 2016 en varslingsøvelse for samtlige av kommunene i fylket.

Øvelsen hadde følgende øvingsmål:

  • Teste Fylkesmannens varslingskanaler til kommunene
  • Øve kommunene i å motta beredskapsvarsel på e-post og SMS
  • Øve kommunene i å kvittere for mottatt varsel på e-post
  • Rapportere til Fylkesmannen

35 av fylkets 44 kommuner hadde i løpet av den første halvtimen kvittert for mottatt varsel, og etter en time hadde hele 38 kommuner kvittert for mottatt varsel. Dette er en stor fremgang fra varslingsøvelsen i 2015 hvor kun halvparten av kommunene hadde kvittert for mottatt varsel innenfor samme tidsperiode.

Årets resultat anses som svært tilfredsstillende fra vår side.

 


21.11.2013

Tips og triks for beredskapsplanlegging
22.03.2013

Uvær og kraftkrise på Helgeland

Ekstremvær og brudd på strømforsyningen var tema da Fylkesmannen i Nordland samlet kommunene Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna til øvelse og seminar.


20.12.2012

Tørke i Nordland

Store deler av Nordland har fått lite eller ingen nedbør den siste måneden. I kombinasjon med kaldt vær har dette skapt problemer med vannforsyningen flere plasser i Nordland. Tørken har også skapt utfordringer med gressbranner.


13.12.2012

Presentasjoner fra øvelse og seminar i Indre Salten

Den 30. november 2012 ble det gjennomført seminar og øvelse for kommunene Fauske, Sørfold og Saltdal. Til sammen 47 personer deltok. Her finner du presentasjoner og sluttrapport.


04.12.2012

Når ekstremværet rammer

Ekstremvær og brudd på strømforsyningen er tema når Fylkesmannen i Nordland samler alle kommunene i Indre Salten til øvelse og seminar.


03.12.2012

Grane og Hattfjelldal øvde på atomkrise

Kriseledelsen i kommunene Grane og Hattfjelldal viste et stort engasjement da de fikk øvd seg i krisehåndtering av en atomhendelse.