Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


07.06.2018

Møte i Fylkesberedskapsrådet 30. mai 2018

Fylkesberedskapsrådet var samlet til årlig møte på Thon Nordlys hotell onsdag 30. mai. Hovedtema for møtet var den kommende øvelsen Trident Juncture 2018, revisjon av FylkesROS og gjennomgang av de siste hendelsene i Nordland.


30.05.2018

Lofoten bedre rustet for kriser etter forsterking av mobilkommunikasjonen

I alle de seks Lofoten-kommunene er det  nå etablert egne punkter der mobiltelefonen skal virke nærmest uansett vær og vind, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i en pressemelding. Torsdag 31. mai markeres ferdigstillingen av det viktige prosjektet, som øker beredskapen i Lofoten betydelig.


22.04.2018

Faren for snøskred er mindre

Søndag ble skredfaren i Nordland nedgradert av NVE. Det er heller ikke forventet en forverring av situasjonen i nærmeste fremtid.


21.04.2018

Fortsatt meget stor snøskredfare på Helgeland

Snøskredfaren i region Helgeland er fortsatt meget stor. Høyeste faregrad opprettholdes. Forsvaret dro lørdag ut med helikopter sammen med skredeksperter fra NVE for å befare skredutsatte områder. 


20.04.2018

- Hold deg langt unna skredterreng

Det er fortsatt stor snøskredfare i hele Nordland og det er rapportert om snøskred mot vei flere steder i fylket siste døgn. - Folk bør holde seg langt unna skredterreng og følge informasjon fra lokale veimyndigheter, politi og kommune.


19.04.2018

Meget stor snøskredfare i Nordland

NVE har sendt ut varsel om meget stor snøskredfare for region Svartisen og region Helgeland - faregrad 5, gjeldende for lørdag 21. april. Politiet og Hovedredningssentralen anbefaler folk å holde seg hjemme i helga.


17.04.2018

Stor snøskredfare Nordland

NVE har sendt ut varsel om snøskredfare i hele Nordland  -  faregrad 4. Varselet gjelder torsdag 19. og fredag 20. april


30.03.2018

Stor snøskredfare i Ofoten, Salten og Svartisen

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare for region Ofoten, Salten og Svartisen - faregrad 4. Varslet gjelder for lørdag 31. mars 2018.


23.03.2018

Stor snøskredfare

NVE varsler om stor snøskredfare på Helgeland ved inngangen til påska.


14.03.2018

Lite nedbør og kulde gir problemer med vannforsyningen

27 kommuner i Nordland har rapportert om problemer med vannforsyningen denne vinteren på grunn av lite nedbør og mye kulde.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel