Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


30.10.2019

Du er en del av Norges beredskap

Vet du hva som skal til for å klare deg i minst 72 timer i en krisesituasjon? Den nasjonale "Egenberedskapsuka 2019" er i gang og rådgiver Lise Blix Olsen i seksjon for beredskap hos Fylkesmannen i Nordland gir deg gode tips i denne filmen.

17.10.2019

Revidert FylkesROS viser risikobilde med 14 scenarier

Fylkesmannen har revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland (FylkesROS). Dokumentet gir en oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, og et felles grunnlag for å forebygge uønskede hendelser. FylkesROS skal også bidra til å styrke samordning av regionalt arbeid med beredskap og krisehåndtering.

10.10.2019

- Kommunene må ta klimaansvar

- Vi må tilpasse oss et klima i endring, skriver fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru i denne kronikken.

19.09.2019

Varsel om flom- og jordskredfare

NVE varsler om fare for flom- og jordskred sør i Nordland fredag og lørdag.

13.09.2019

Prosjektmidler til universell utforming - 2019

Nå kan kommunene i Nordland søke om prosjektmidler for å øke kunnskap om universell utforming i sitt planarbeid. Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

11.09.2019

Sivil-militært kontaktmøte for Nord-Norge og Svalbard

Det ble mange gode diskusjoner om beredskap og samfunnssikkerhet, da sivile og militære ledere i nord møttes til det årlige kontaktmøtet i Bodø.

06.09.2019

Bodø best på beredskapsarbeid i Nordland

Bodø kommune er den kommunen i Nordland som har prioritert beredskapsarbeidet best de siste årene. Det viser DSBs kommuneundersøkelse for 2019.

16.05.2019

Ny FylkesROS

Fylkesmannen inviterer til høring for Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland 2019 (FylkesROS)

03.05.2019

Ny fylkesberedskapssjef i Nordland

Asgeir Jordbru (41) er ansatt som ny fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Nordland. Jordbru starter i stillingen mandag 6. mai.

28.02.2019

Evalueringsrapport etter skredhendelsene i Lofoten

Loften ble i slutten av januar rammet av et stort snøfall, noe som førte til stor snøskredfare og flere snøskred mot både vei og bebyggelse. Fylkesmannen har nå evaluert denne hendelsen.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel