Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


28.02.2019

Evalueringsrapport etter skredhendelsene i Lofoten

Loften ble i slutten av januar rammet av et stort snøfall, noe som førte til stor snøskredfare og flere snøskred mot både vei og bebyggelse. Fylkesmannen har nå evaluert denne hendelsen.

20.02.2019

Evaluerte skredhendelsene i Lofoten

Søndag 27. januar ble deler av Lofoten rammet av et kraftig snøfall. Det resulterte i mange snøskred og evakuering. Mandag var kommunene, andre offentlige etater og frivillige samlet på Leknes til evalueringsmøte.

14.02.2019

Varsel om sterk vind

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om svært sterke vindkast lørdag 16. februar. I tillegg melder NVE om stor skredfare, faregrad 4, samme dag.

30.01.2019

Politiet opphever evakuering i Skjelfjord og Ramberg

Etter råd fra geologer i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Norsk geoteknisk institutt (NGI) som har vært på befaring i de aktuelle områdene i dag, har Politimesteren i Nordland bestemt at evakueringen av Skjelfjord og Ramberg blir opphevet.

29.01.2019

Vegvesenet åpner stengte veier i Lofoten

Statens Vegvesen startet tirsdag ettermiddag arbeidet med å åpne stengte veier i Lofoten. Brøytemannskapene har en utfordrende jobb. Folk må derfor regne med at det vil ta tid før alle strekningene er åpne igjen.

28.01.2019

Skjelfjord evakueres også

Etter råd fra geolog i NVE blir beboere på både øst og vestsiden i Skjelfjord nå evakuert til to områder innad i Skjelfjorden, melder politiet i en oppdatert pressemelding mandag kveld. 

28.01.2019

Stor skredfare i Lofoten: - Følg rådene om evakuering

Politimesteren besluttet i dag evakuering av Ramberg i Flakstad kommune og Ballstad i Vestvågøy. Evakuering på Ballstad er gjennomført, mens det på Ramberg pågår evakuering. - Det er svært viktig at folk følger de råd som blir gitt fra politi, kommune og andre myndigheter, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.  

21.01.2019

Øvelse Nordland 2019

Fylkesmannen gjennomfører øvelse for kommunene i Nordland denne uka. Tilsammen 39 kommuner diskuterer hvordan svikt i vannforsyningen eller forurensning av drikkevannet skal håndteres.

10.01.2019

Sterk vind i Nordland

Meteorologisk institutt har sendt ut et varsel om sterk vind, farenivå oransje, for hele Nordland. Varslet gjelder fra torsdag kveld til fredag formiddag.

10.01.2019

Fortsatt stor snøskredfare i Nordland

NVE varslet tirsdag om stor snøskredfare, faregrad 4, for hele Nordland torsdag 10. januar . Faregrad 4 gjelder nå også fredag 11. januar med unntak av regionene Lofoten og Vesterålen der det er faregrad 3.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel