Rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet laget et rundskriv om hvordan plan- og bygningsloven, helselovgivningen og brannlovgivningen skal forstås og praktiseres når privatboliger, hoteller og lignende brukes som asylmottak.

Etter plan- og bygningsloven skal alle mennesker bo trygt og forsvarlig. Det er derfor viktig at bygninger som skal brukes til asylmottak oppfyller visse minimumskrav til kvalitet.

Rundskrivet avklarer:

  • Når etablering av asylmottak fører til krav om søknad om dispensasjon fra plan og/eller søknad om bruksendring
  • Hva har kommunen lov til å legge vekt på når de behandler søknader om asylmottak
  • Hvilke krav til asylmottak gjelder etter helselovgivningen og brannlovgivningen

Lenke til rundskrivet i menyen til høyre.