Nytt elektronisk e-skjema for pbl-saker

Nå er det nye skjema for elektronisk innsending av klagesaker etter plan- og bygningsloven klart!

Nytt skjema finner du her:

https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/fmno/bruker?retur=%2feDocument.Viewer%2ffmno%2fKlagesak_PBL&shortname=Klagesak_PBL

Skjema vil også ligge i høyremargen på Plan- og byggsiden.

Vi presiseres at gammelt skjema (med adresse som inneholder more.no) ikke kan brukes lengre, og anbefaler at gamle snarveier slettes.