Plankonferansen i Nordland: Kunnskap og makt

God arealplanlegging skjer i spenningsfeltet mellom kommunepolitikere, næringslivsinteresser og administrasjon.  Kommunens innbyggere, statlige og regionale aktører skal også få sagt sitt. Hvem har makt i disse prosessene? Hvem blir hørt, og hvem blir overhørt?

Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Husbanken Bodø arrangerer 9. og 10. desember årets plankonferanse. Plankonferansen har som mål å bidra til kompetanseutvikling og nettverksbygging. Hovedmålgruppen er kommuneplanleggere og andre interesserte i Nordland. Konferansen foregår på hotell Scandic Havet i Bodø.

Konferansen ser spesielt på kunnskap og makt i planprosesser. Hvordan planlegge for framtiden? Hvordan samordne bolig, areal og transport, og sikre rett funksjon på rett sted? 

Påmelding og program

Påmelding og mer informasjon/program finnes på Husbankens nettsider, følg lenken i høyre marg. Husbanken er teknisk arrangør.

Forprogram

Det er også et forprogram tirsdag 8. desember. Her blir det diskusjon om erfaringer med statlige planretningslinjer som redskap i arealpolitikken. Se egen påmeldingslenke i høyre marg.