Plankonferansen 2019 – hold av dagene 26. – 27. november

Årets plankonferanse blir 26. - 27. november på Radisson Blu i Bodø.

Fylkesmannen i Nordland, Husbanken Bodø og Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til regional plankonferanse i Bodø 26. – 27. november på Radisson Blu Bodø.

Målgruppen for konferansen er planleggere i kommuner, politikere og ansatte i offentlig forvaltning.  Årets hovedtema blir samfunnsplanlegging i Nordland.

Hold av dagene!