Ny prosjektleder for Forsøk om samordning av innsigelser i Nordland (FOSIN)

Fylkesmannen i Nordland startet oktober 2013 med å samordne innsigelser til kommunale planer fra statlige myndigheter. Fra 1. november er Aage Steen Holm ny prosjektleder og kontaktperson hos Fylkesmannen.

Formålet med forsøket er å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål at forsøket vil bidra til å styrke kvaliteten på og gjennomførbarheten av de kommunale arealplanene og at færre saker sendes til departementet til avgjørelse.

Forsøket innebærer at Fylkesmannen har et samordningsansvar for innsigelser fremmet av andre statlige myndigheter.  Fylkesmannen mottar disse innsigelsene og foretar en samlet vurdering av dem. Fylkesmannen gis kompetanse til å avskjære innsigelser fra andre statlige myndigheter.

Aage Steen Holm overtar etter Egil Johansen, som har gått over i ny stilling. Kontaktinformasjon står i høyre marg.

Aage Steen Holm

 

 

 

 


Aage Steen Holm 

Kontaktpersoner