Kartlagte landskapsområder tilgjengelig i Nordlandsatlas

Etter initiativ fra Nordland fylkeskommune ble Nordland prøvefylke for kartlegging av landskap basert på metodikk utviklet i samarbeid mellom blant annet Fylkeskommunen, Artsdatabanken, Miljødirektoratet og det tidligere Miljøverndepartementet. Resultatene er også tilgjengelig i Nordlandsatlas.

Kartleggingen gir ny og detaljert kunnskap om Nordlandslandskapet. Nordland består av 2695 landskapsområder, som fordeles på 73 landskapstyper. Denne kunnskapen vil være nyttig ved utarbeidelse av kommunale arealplaner og andre større utviklingsprosjekter.

Ved å gå inn i Nordlandsatlas og hake av for "Landskapskartlegging Nordland" i boksen "Kartlag" vises resultatene av kartlegginga. Ved å klikke i aktuelle områder kommer det opp  nærmere informasjon. For flere av områdene inneholder disse fakta-arkene også aktuelle landskapsbilder.

Kartlegginga ble presentert på fagseminar om landskap i Bodø i november 2015. Se nærmere omtale om dette og kartleggingsarbeidet på hjemmesida til Nordland fylkeskommune.