Fylkesmannen fremmer innsigelse til kommuneplanens arealdel for Andøy

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel for Andøy. Dette innebærer at planen ikke kan egengodkjennes av kommunen.

Fylkesmannens innsigelse gjelder følgende forhold:

  • Lokalisering av områder for boligbygging i strandområder vest for Andenes, som er sikra til friluftsformål med statlige midler
  • Manglende bestemmelser om grense for størrelsen på naust

Selv om fylkesmannen også har en rekke merknader til planen, får kommunen ros for å ha gjennomført et godt planarbeid.