Bruk Nordlandsatlas og se hvor snøskuterløypene kan komme

Nordlandsatlas - utsnitt av skjermdropp med forslag til snøskuterløyper.
<p><a href=Se kartet i Nordlandsatlas" title="Nordlandsatlas - utsnitt av skjermdropp med forslag til snøskuterløyper.

Se kartet i Nordlandsatlas" class="img-responsive adjustimage" />

Nordlandsatlas - utsnitt av skjermdropp med forslag til snøskuterløyper.

Se kartet i Nordlandsatlas

Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Rana er blant kommunene som  har planer om et omfattende løypenett for snøskuter. Ved å bruke Nordlandsatlas er det mulig å se om noen av disse berører din eiendom, eller andre særskilte interesser.

Nordlandsatlas er spesielt utviklet for å kunne se planer på høring i forhold til gjeldende planer, og i forhold til områder med særskilt verdi for bl.a. friluftsliv, biologisk mangfold og kulturvern.

Foreliggende forslag til snøskuterløyper på Helgland er nå lagt inn som særkilt tema. Dette blir tilgjengelig ved å "hake av" for "skuterløyper" i menyen for kartlag, som dukker opp til venstre når kartet åpnes (se lenke til høyre). 

Om ønskelig kan det på denne måten enkelt vil være mulig å se hvilke eiendommer som berøres (eiendommer kan også gjøres synlig i Nordlandsatlas).

Det er fortsatt mulig å komme med uttalelse til de foreslåtte løypene i Hattfjelldal og Rana, mens fristen for uttalelse har gått ut for foreslåtte traseer i Grane og Vefsn. Informasjon fra kommunenes hjemmeside til de ulike forslagene blir tilgjengelig ved å klikke på aktuell løype i kartet og følge lenka som kommer opp.

 Plan for scooterløyper på Helgeland.

Nordlandsatlas er nå også tilgjengelig som mobilapp (se i høyre marg). Med smart-telefon med GPS er det også mulig å gå i terrenget og sjekke hvor de foreslåtte løypene kommer.