Fem millioner kroner til Jasska-oppfølgning

Hamarøy, Narvik og Árran får tilsammen fem millioner kroner til videreføring og oppfølging av tiltak etter Jasska/Trygg-prosjektet.

Publisert 19.11.2020 av Administrator

Tilsagn og tildeling av disse skjønnsmidlene kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Pengene tildeles over en toårsperiode, fordelt med 1 million kroner per år i 2021 og 2022 for Hamarøy og Narvik kommuner.

I tillegg har departementet gitt tilsagn på 1 million kroner til Árran, fordelt med 500.000 kroner per år i 2021 og 2022, for å videreføre arbeidet med kultur- og tillitsskapende tiltak opparbeidet i Jasska.

Kriterier

- Midlene skal konkret gå til tiltak for å styrke kompetansen om avdekking av vold og overgrep, opplæring, tillitsbygging og formidling av erfaringer fra Jasska til andre kommuner, samt til å utarbeide helhetlig oppvekstplan i kommunene, som ikke ble fullført i Jasska-prosjektet, skriver departementet i tildelingsbrevet til kommunene og fylkesmannen 17. november.

(Se link til brevet fra KMD på siden her)

Sikre videreføring

Prosjekt Jasska/Trygg var et tidsavgrenset prosjekt, som varte fra sommeren 2017 og ut 2019. Totalt ble det bevilget 9,9 millioner kroner til prosjektet fra departementet.

Fylkesmannen i Nordland har hatt ansvaret med å koordinere prosjektet som ble ledet av prosjektleder Tor Erik Rønne i Tysfjord kommune.

Sluttrapporten fra styringsgruppa for Jasska/Trygg viser at prosjektet har hatt måloppnåelse på fire av fem delprosjekter.

Prosjektlederen har imidlertid påpekt at det fortsatt er utfordringer når det gjelder blant annet arbeidet med å forebygge vold og overgrep, og arbeidet med tillitsbygging.

Prosjektet var i hovedsak forankret i Tysfjord kommune, som fra 1. januar 2020 har blitt innlemmet i Hamarøy og Narvik kommuner. Noe som har gjort det mer krevende å sikre at erfaringene fra prosjektet blir bygget videre på i de nye kommunene.

Det er derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering at det fortsatt bør gis støtte til videreføring av tiltak, med hovedvekt på implementering av resultater fra prosjekt Jasska/Trygg i de nye kommunene.

Fakta om Jasska/Trygg:

• Prosjektperiode: Fra høsten 2017 og ut 2019.
• Mål: Følge opp overgrepsutsatte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre vold og seksuelle overgrep i framtiden.
• Fylkesmannen har koordinert prosjektet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
• Prosjektet har vært ledet av Tor Erik Rønne i Tysfjord kommune.

Les mer om prosjektet her!