Fornyingsprisen til Ballangen og Flakstad

Fylkesmannens Fornyingspris for 2018 er tildelt Ballangen og Flakstad kommune.

Ordfører i Ballangen Per Kristian Arntzen og ordfører i Flakstad Hans Fredrik Sørdal mottok prisen, som ble delt ut av fylkesmann Hill-Marta Solberg, under årets kommunekonferanse i Bodø 24. mai med følgende begrunnelse:

«Ballangen og Flakstad kommune har i løpet av de to siste årene snudd en negativ utvikling, som over år har ført til store akkumulerte underskudd. Gjennom enestående omstillingsprosesser har politisk og administrativt nivå i kommunene jobbet sammen, og vist vei ut av et økonomisk uføre. Vi vet at det er krevende å ta de grepene som er nødvendige for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Det er derfor mye å lære av det arbeidet som er gjort i Ballangen og Flakstad kommune.»

Ballangen kommune, med sine 2.500 innbyggere, ble omfattet av ordningen om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) i 2014. Ballangen hadde da et akkumulert merforbruk på 41,2 millioner kroner. Merforbruket har ved regnskapsavleggelse 2018 har krympet til ca 7 millioner kroner, og kommunen vil etter planen være ute av ROBEK i 2019.

Flakstad kommune, med sine 1.350 innbyggere, ble omfattet av ordningen om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) i 2007. Flakstad hadde i 2014 et akkumulert merforbruk på 18,5 millioner kroner, som dekkes inn ved regnskapsavleggelse 2017.

- Vi er meget imponert over snuoperasjonen som er gjort i kommunene. Fornyingsprisen er derfor vel fortjent, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Fakta om fornyingsprisen:

Fylkesmannen i Nordland har delt ut fornyingsprisen siden 2011. Prisen ble etablert på bakgrunn av et ønske om å spre gode erfaringer og samtidig inspirere kommunene i Nordland til å satse på fornyingsprosjekter.

Gjennom prisen ønsker Fylkesmannen å løfte fram et prosjekt som har utmerket seg. Prisen deles ut under den årlige kommunekonferansen som Fylkesmannen arrangerer.

Ordfører i Ballangen Per Kristian Arntzen og ordfører i Flakstad Hans Fredrik Sørdal mottok prisen, som ble delt ut av fylkesmann Hill-Marta Solberg, under årets kommunekonferanse i Bodø

Ordfører i Ballangen Per Kristian Arntzen og ordfører i Flakstad Hans Fredrik Sørdal mottok prisen, som ble delt ut av fylkesmann Hill-Marta Solberg, under årets kommunekonferanse i Bodø