Informasjonsmøte i Tysfjord

Informasjonsmøtet holdes på Árran-senteret på Drag i Tysford.
Informasjonsmøtet holdes på Árran-senteret på Drag i Tysford.

23. august kl. 17.00 arrangerer Fylkesmannen i Nordland informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord. Tema er oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Møtet er åpent for alle.

Program:

  • Velkommen ved fylkesmann Hill-Marta Solberg

  • Oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord.Presentasjon av prosjektskisse ved fylkesmannen

  • Kommunenes rolle i arbeidet ved ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen og ordfører i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes

  • Politiets arbeid med forebygging ved Hans Kristian Grunnvoll og Rune Berg

  • Innspill og diskusjon

  • Oppsummering ved fylkesmannen

Bakgrunn:

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget 7,5 millioner kroner over en periode på 2,5 år til oppfølgning av forebyggende tiltak i kommunen.

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra departementet å koordinere oppfølgingsarbeidet i nært samarbeid med aktuelle aktører, som kommunen, statlige myndigheter, ulike kompetansemiljøer, Sametinget og frivillige organisasjoner.

Fylkesmannen har utarbeidet et forslag til plan for oppfølgingstiltak og inviterer derfor til informasjonsmøte for å orientere om arbeidet så langt. Det åpnes også for innspill på møtet.

Velkommen!