Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Hill-Marta Solberg er fylkesmann i Nordland. Hun tok fatt på jobben som Kongens og Regjeringens øverste representant i Nordland i 2009. 

Den 2. november 2009 tiltrådte Hill-Marta Solberg embetet som fylkesmann i Nordland. Hun tok over etter fylkesmann Åshild Hauan, som fratrådte i 2007 etter 14 år som fylkesmann i Nordland. Ola Bjerkaas var konstituert fylkesmann fra Hauans fratredelse og fram til 1. november i 2009.

- Jeg har et ønske om at Fylkesmannen i Nordland fortsatt skal oppleves til hjelp og støtte for både kommuner og enkeltmennesker i fylket, understreker Solberg.


Solbergs bakgrunn

Født 12.11.51 i Sortland.
Fylkesmann i Nordland (utnevnt 21.09.07)

Stortinget

Representerte Nordland fra 1993-2009

 • Medlem finanskomiteen og utenrikskomiteen
 • Medlem Nordisk Råd og Arktis parlamentarisk komite
 • Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet 2000 og 2001, og fra 2005-2009

Regjering

 • Statsråd i sosial og helsedep. 24.01.94-25.10.96
 • Statsråd i sosial og helsedep. 25.10.96-17.10.97

Utdanning/yrkeserfaring

 • Lærerskole Norsk og historie grunnfag
 • Arbeidet som lærer 1975-1987

Offentlige verv - tidligere

 • Medlem Sysselsettingskommisjonen 1991-1992
 • Medlem pensjonskommisjonen 2001-2004
 • Medlem Nordområdeutvalget fra 2010 - 2013
 • Styreleder AS Vinmonopolet fra 2009 - 2018

Offentlige verv - nåværende

 • Leder av karantenenemnda fra 1.5.2015