Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev og årsrapporter ligger i styringsportalen for fylkesmannen. Denne nettsiden administreres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Se linker til portalen på siden her.