Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aamodt, Mona Helene Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 54 78 33
Aasen, Christine Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 22
Abrahamsen Hvalby, Theresa Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 04
Abrahamsen, Trond Berg Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 87
Andersen, Åsmund Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 97
Andreassen, Kristin Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 41
Arntsen, Eirik Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 75
Austli, Camilla Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 78 39
Austvik, Toril Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 43
Bakos, Marianne Kommunikasjonsrådgiver Stab/embetsledelse 75 53 16 15
Baltzersen, Håkon Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 77
Bang, Ingvill Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 23
Baumann, Michael Arkivleder Administrasjonsavdelinga 75 54 78 32
Benson, Margrethe Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 62
Berg, Gisle Underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 37
Birkeli, Åse Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 54 78 31
Birkestøl, Tanya Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 43
Blix, Gerd Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 78 35
Bolte, Heidi Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 87
Bredesen, Steffen Møllevold Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 21
Breimo, Grethe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 17
Breivik, Finn André Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 05
Bruaas, Sten Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 15 53
Brun-Jenssen, Christian Underdirektør Miljøvernavdelinga 75 53 15 58
Bruun, Malin Eliassen Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 33
Bugge, Marte HR-sjef Administrasjonsavdelinga 75 53 16 62
Bygdnes, Marianne Pettersen Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 17
Bøifot, Synnøve Henriksen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 65
Dahle, Rasmus Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 92
Davidsen, Jeanette Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 79 94
Eidissen, Gunn Tove Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 44
Elvevoll, Sture Administrasjonssjef Administrasjonsavdelinga 75 53 16 68
Etnestad, Hanne Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 80
Fahle, Torgeir Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 73
Farup, Arne Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 44
Forsland, Benedicte Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 53
Fossli, Tonje Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 10
Furnes, Sissel Edvardsen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 60
Grepp, Sita Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 16 58
Grønmyr, Brit Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 83
Gundersen, Randi Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 38
Gården, Trond Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 35
Hansen, Maria Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 40
Hanssen, Hanne Margot Karbøl Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 54
Hasselberg, Kristin Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 79 91
Haukås, Magne Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 47
Hellem, Åsa Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 83
Henriksen, Espen Olaf Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 03
Hildonen, Lill Margrethe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 28
Hillestad, Stein-Petter Prosjektleder Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 52
Hole, Audun Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 08
Horori, Shanaz Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 80
Hovet, Solveig Johnsen Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 81
Husdal, Mia Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 57
Ingebrigtsen, Anne Lise Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 82
Ingvaldsen, Inge Sollund Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 81
Isaksen, Robert Prosjektleder Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 12
Isaksen, Tim Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 26
Iveland, Monica Andreassen Assisterende fylkesmann Embetsledelsen 75 54 78 27
Iversen, Guri Adelsten Utdanningsdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 31
Jarnæs, Hans Christian Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 82
Johannessen, Gunn Elisabeth Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 88
Johannessen, Gunn Olsboe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 23
Johansen, Egil Kommunal- og beredskapsdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 19
Johansen, Kevin Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 86
Jordbru, Asgeir Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 63
Jæger, Julia Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 18
Karlsson, Anne-Grethe Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 24
Karstensen, Gunn Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 70
Kjølmoen, Berit Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 16 59
Knutsen, Oddlaug Ellen Seksjonsleder Miljøvernavdelinga 75 53 15 55
Korsvik, Wigdis Kommunikasjonssjef Stab/embetsledelse 75 53 15 82
Kosmo, John Avdelingsdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 48
Kristensen, Arne-Kristian Lærling IKT Administrasjonsavdelinga 75 53 15 74
Kristiansen, Anita Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 99
Krokstrand, Trine Tysnes Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 78
Kvavik, Grete Nytrøen Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 42
Lamo, Torhild Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 78 86
Langfjord, Heleen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 63
Larsen, Inger Seniorkonsulent Stab/embetsledelse 75 53 16 24
Lea, Jan-Petter Fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 15
Lium, Sigrid Elise Miljøvernavdelinga 75 53 16 01
Lockert, Vegard Rasmussen Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 69
Løkken, Eli Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 12
Madsen, Kjell Eivind Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 85
Maruhn, Line Mentzoni Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 87
Mentzoni, Kirsti Anita Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 32
Mjaaseth, Ragnhild Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 59
Moen, Monica Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 16 64
Moland, Trine Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 50
Mollnes, Solveig Underdirektør Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 13
Mortensen, Anne Sofie Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga
Mortensen, Erlann Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 09
Movik, Sissel Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 80
Myreng, Monja Helen Jensen Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 76
Myrvang, Berit Seniorkonsulent Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 80
Mørkved, Tom Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 51
Nergård, Wenche Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 89
Nervold, Gunhild Garte Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 64
Nilsen, Marianne Frostad Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 03
Nilsen, Øyvind Prosjektleder Administrasjonsavdelinga 75 53 15 69
Nordby, Stig IKT-sjef Administrasjonsavdelinga 75 54 78 70
Nordhaug, Jo Vidar Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 44
Nybakk, Liv Berit Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 28
Nygaard, Gunnar Fylkesskogmester Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 81
Olsen, Eirin Berg Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 54 78 37
Olsen, Finn Bjørnar Driftsleder Administrasjonsavdelinga 75 53 15 77
Os, Vanja Ailin Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 29
Osbak, Yngve Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 79
Pavall, Ing-Lill Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 46
Pettersen, Anette Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 96
Pettersen, Elisabeth Utstøl Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 45
Rasmussen, Hege Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 15 56
Riksen, Hege Ingeborg Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 27
Roaldsen, Ingrid Helen Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 46
Rofstad, Gunnar Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 65
Røli, Synnøve Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 01
Råheim, Sveinung Underdirektør Miljøvernavdelinga 75 53 16 89
Sande, Tor Underdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 20
Sandnes, Inger Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 41
Schjelderup, Sidsel Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 94
Seivåg, Maria Larsen Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 16 05
Selfors, Line Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 02
Simonsen, Karin Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 22
Sivertsen, Tom Erik Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 78 26
Sjø, Regie Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 51
Skjerve, Gunn Randi Underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 90
Skogstad, Ole Christian Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 98
Skogstad, Øyvind Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 68
Skogvoll Svendsen, Susanne Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 34
Sletteng, Lill Katrin Konsulent Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 45
Slettvoll, Marie Førstekonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 15 73
Soløy, Johannes IKT lærling Administrasjonsavdelinga 75 53 15 71
Stabbforsmo, Inger Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 79 93
Stabell, Jorunn Simarud Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 09
Steinvik, Karsten Underdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 52
Stemland Olsen, Anne Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 21
Storjord, Linda Karin Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 39
Strømhaug, Kim Lærling Byggdrift Administrasjonsavdelinga 75 54 78 47
Stuen, Svein Einar Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 15 52
Sund, Geir Einar Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 85
Sund, Kjersti Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 25
Sundnes, Morten Juul Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 32
Sveaass, Axel Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 57
Svoen, Mildrid Elvik Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 43
Sæter, Lars Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 51
Søreng, Mathilde Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 20
Sørensen, Torfinn Fylkesmiljøvernsjef Miljøvernavdelinga 75 53 16 88
Sørås, Turid Seniorkonsulent Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 54
Tangen, Julie Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 16
Tangen, Tove Førstekonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 78 72
Thon, Christina Nyeng Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 91
Tjeldnes, Anne Kathrine Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 11
Tjønndal, Walter Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 15 83
Torsvik, Marit Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 16 38
Totland, Magne Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 59
Trager, Hanne-Sofie Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 22
Troli, Merete Sosial- og vergemålsdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 47
Trones, Finn Asbjørn Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 07
Tverback, Stefania Teresa Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 79 92
Tymi, Lise Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 31
Ulriksen, Alexander Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 54 78 28
Vatne, Tore Seksjonsleder Miljøvernavdelinga 75 53 15 48
Vian, Elisabeth Kleiva Mediegrafikerfaget lærling Stab/embetsledelse 75 53 16 11
Westergaard, Gunhild Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 78 49
Westgaard, Benthe Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 14
Wika, Jannike Elise Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 84
Wolden, Wenche Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 78 36
Ystad, Åge Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 87
Østensen, Tino Andre Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 15 72
Øverland, Espen Erichsen Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 81
Øvervatn, Jostein Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 41