Fylkesmannen skifter navn i 2021

Fylkesmann Tom Cato Karlsen får ny stillingstittel fra årsskiftet.
Fylkesmann Tom Cato Karlsen får ny stillingstittel fra årsskiftet. (Foto: Mads Jensaas/Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen skal få en kjønnsnøytral stillingstittel fra nyttår. Også navnet på virksomheten skal endres.

Stillingstitler i offentlig sektor skal markere at stillingene er åpne for både kvinner og menn. Regjeringen har derfor bestemt å endre de kjønnsspesifikke stillingstitlene til å bli kjønnsnøytrale i alle statens virksomheter

— Det er på høy tid at vi endrer nvan på stillingstitlene i staten til å bli kjønnsnøytrale. Derfor har regjeringa bestemt at statens øverste representant i fylkene skal ha eit kjønnsnøytralt navn fra 1. januar 2021, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Når stillingstittelen "fylkesmann" blir endret, må også navnet på virksomheten endres.

Det er allerede mange stillingstitler i samfunnet som over tid har, både formelt og uformelt, endret navn. Rådmann har for eksempel blitt til kommunedirektør i mange kommuner og helsesøster har blitt helsesykepleier.

Kom gjerne med forslag!

Det er nok mange synspunkt på hva dagens fylkesmann skal hete i framtiden. Du kan komme med forslag på Kommunal- og moderniseringsdepartementet si Facebook-side (se link på siden her).