Åshild Hauan er død

Tidligere fylkesmann i Nordland, Åshild Hauan, gikk bort 1. desember etter en tids sykdom. Hun ble 76 år gammel.

Åshild Hauan var fylkesmann i Nordland i perioden 1993 til 2007. Før det var hun stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti fra 1981 fram til 1993.

I Stortinget var hun medlem av presidentskapet fra 1985 til 1989, der hun var valgt som Odelstingspresident. Hun var i sine stortingsperioder medlem av Sosialkomiteen, Justiskomiteen, Forbruker- og administrasjonskomiteen og Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen. Åshild Hauan har hatt en rekke andre offentlige verv. Hun har også vært medlem av fylkestinget i Nordland.

Som pensjonist engasjerte hun seg i Røde Kors og var aktiv i Røde Kors sin bruktbutikk i Bodø. I to år var hun nestleder i Nordland Røde kors.

Hauan var født 20. april 1941 og vokste opp i Velfjord, nå Brønnøy kommune.

Vi lyser fred over Åshilds minne!