Elektronisk faktura

Det er lenge siden Fylkesmannen tok kontant betaling - og nå skal alt over på nett.
Det er lenge siden Fylkesmannen tok kontant betaling - og nå skal alt over på nett.

Fylkesmannen i Nordland og alle andre statlige virksomheter er pålagt å kreve elektronisk faktura og kreditnota i EHF-format for alle kjøp av varer og tjenester etter 01.07.2012.

Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 764 687        

Bestillerreferanse skal oppgis:
2180xxx
 
2180 (firmakode) + tre bokstaver (initialer til bestiller)

Har dere ikke mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble dere til et aksesspunkt, er nettbasert fakturaportal et alternativ.

Nettbasert fakturaportal er en løsning der dere kan registrere faktura og få den sendt på rett måte. For mer informasjon om dette, se: http://www.anskaffelser.no/prosess/faktura

For mer utfyllende informasjon om EHF-faktura, se: http://dfo.no/efb  
Har dere spørsmål omkring dette, ta kontakt på e-postadresse: elfak@dfo.no

NB! Elektronisk faktura er ikke PDF. Fil i e-post, link til fakturahotell eller e-fakturaer som betales i nettbank.