Nye klopper på Melkevasseidet i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat

Ferdiglagte klopper på Melkevasseidet.
Ferdiglagte klopper på Melkevasseidet. (Foto: Arild Bondestad / Statskog Fjelltjenesten)

Etter tre år kan vi endelig avslutte kloppleggingsprosjektet på strekningen Rognstad-Melkevatn i Ballangen kommune. Resultatet er 530 meter med nye klopper samt restaurering av eksisterende klopper der dette var mulig.

Bakgrunn

Det har lenge gått en sti fra veienden på Rognstad og over Melkevasseidet til Melkvatnet. Store deler av traséen består av fuktig mark og mange våte myrer. Det har tidligere vært lagt klopper (trevandringer) av hytteeiere og andre brukere for å kunne forsere de fuktigste områdene. På slutten av 1990-tallet var disse kloppene så gamle og i ferd med å råtne opp at Statskog og Melkevatnet Velforening startet opp restaureringsarbeidet av stien. Arbeidet ble gjennomført ved at Statskog skaffet til veie og transporterte ut klopper som senere ble lagt ut av Melkevatnet Velforening og Statskog.

Gamle og nye klopper i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat.

Gamle og nye klopper i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat. (Foto: Arild Bondestad / Statskog Fjelltjenesten)

Dessverre fikk kloppene fra 1990-tallet en kort levetid og var i 2016 allerede blitt så gamle og råtne at det var på tide med en ny restaureringsrunde. Fylkesmannen ønsket å bidra i arbeidet da en god sti er med på å kanalisere ferdselen i området og dermed redusere slitasjen som ferdselen i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat medfører. Ballangen Jeger- og Fiskeforening (Ballangen JFF) har en åpen grillbu ved nordvestenden av Melkevatnet, hvor det i de siste årene har vært arrangert familiedager med stor oppslutning. Det er også flere hytteeiendommer i området. Stien fra Rognstad til Melkevatnet er derfor mye i bruk og klopper er en viktig avlastning på vegetasjonen i dette området.

Organisering

Tiltaket har vært delfinansiert gjennom Statskogordningen i Nordland fylkeskommune, hvor Fylkesmannen har stått som ansvarlig søker. Selve arbeidet er gjennomført av forvaltningens feltapparat Statens naturoppsyn v/Statskog Fjelltjenesten avd. Narvik. Prosjektet har pågått over en treårsperiode og ble ferdigstilt september 2018.

Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat

Les mer om naturreservatet på Miljødirektoratet sin database Naturbasen.