Tilrådning til vern av tre nye skogområder i Vefsn og Bindal kommuner

Etterseterbekken
Gammal granskog ved Etterseterbekken i Vefsn kommune (Foto: Ragnhild Redse Mjaaseth / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen i Nordland foreslår utvidelse av Eidsvatnet naturreservat og vern av Etterseterbekken- og Oksbåslia som naturreservat.

 

Fylkesmannen har sendt sin tilrådning om vern av tre skogområder til Miljødirektoratet. Dette gjelder utvidelse av eksisterende Eidsvatnet naturreservat og opprettelse av Etterseterbekken- og Oksbåslia naturreservat. Området som foreslås som Etterseterbekken naturreservat ligger i Vefsn kommune, og utvidelse av Eidvatnet og forslag til Oksbåslia naturreservat ligger i Bindal kommune. For alle tre områdene er det snakk om frivillig vern på privat grunn.