Vil du samle inn DNA-spor etter bjørn?

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet brukes for å få oversikt over bjørnebestanden i landet.

Oppfordringen kommer fra Rovviltnemnda og Fylkesmannen. Vi utlover dusør for innsamlede prøver som ved DNA-analyse viser seg å være fra bjørn.

Er du med, bidrar du til den nasjonale overvåkingen av bjørn. DNA-analyser er en viktig del av bestandsovervåkningen på brunbjørn i Norge. Målet er å få informasjon og kunnskap om geografisk utbredelse og bestandsstørrelse.

Totalt er det siden 2006 påvist 36 ulike bjørner Nordland ved hjelp av DNA-analyse. I vedlagte lenke finner du mer informasjon om resultatene fra tidligere års DNA-analyser og.

Hvordan gå fram? 

Rovdata beskriver i denne saken hva man må huske på hvis man finner en bjørneruke. Alle prøver skal leveres inn til Statens naturoppsyn (kontaktinformasjon i vedlagte lenke).

En DNA-analyse av et ekskrement eller et hår er relativt kostbart, og det er av den grunn viktig at man i størst mulig grad unngår å analysere prøver som ikke stammer fra bjørn. SNO vil derfor gjøre en grovsortering for å plukke bort eventuelle prøver som ikke stammer fra bjørn.

Vi håper at flest mulig vil delta i innsamlingen, og på den måten bidra til å bedre kunnskapen om bjørnebestanden i fylket.

Dusør

Rovviltnemnda i Nordland utlover dusør på kr. 1000,- til de som leverer inn prøver av ekskrementer eller hår hvor DNA-analyser gir en positiv DNA-profil på bjørn.

For å unngå unødvendig innsamling og analyse av flere prøver fra samme bjørneruke, utbetales det kun én dusør per ruke. Merk at dusører regnes som skattepliktig inntekt.

Andre rovviltobservasjoner

Med presise bestandsmål er detaljert informasjon om bestandsstørrelse og utbredelse av store rovdyr helt avgjørende for rovviltforvaltningen. Vi oppfordrer derfor til innmelding av både spor- og synsobservasjoner av rovvilt. Dette kan gjøres gjennom Rovdatas rapportsystem for store rovdyr, http://www.skandobs.no/.