Klima- og miljødepartementet endrer forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland

Departementet har besluttet å hente inn forvaltningsplanen til behandling.

Departementet skriver i et brev til nemnda at vil gjennomføre nødvendige endringer i forvaltningsplanen. I denne prosessen vil departementet ha kontakt med Miljødirektoratet, rovviltnemnda i region 7 og nemndas sekretariat. Rovviltnemndas nåværende og vedtatte plan vil gjelde inntil departementet har gjennomført nødvendige endringer i forvaltningsplanen.

Rovviltnemnda tar denne avgjørelsen til etterretning og forventer at departementet har dialog med nemnda i dette arbeidet.

Hele brevet fra KLD kan lastes ned via lenke i margen.

For spørsmål, kontakt leder i Rovviltnemnda, Monika Sande. Telefon 41639125, e-post monika.sande@beiarn.kommune.no.