Hopp til innhold

Aktuelt

Medlemmer i Nordland:

 • Monika Sande (leder), tlf: 41639125
 • Bjørnar Skjæran (nestleder), tlf: 90660573
 • Nils-Johan Kappfjell, tlf: 41511868
 • Hans Ola Pedersen, tlf: 90809478
 • Olof Anders Kuhmunen, tlf: 90593444
 • May Valle, tlf: 97739636

 

Møtedokumenter

Her publiseres saksframlegg og møtereferat fra møter i nemnda.

 

Revidert forvaltningsplan

Rovviltnemnda sluttbehandlet revidert forvaltningsplan i møte 20.03.2017.

Vedtatt forvaltningsplan

Vedlegg til forvaltningsplanen:

 1. Nasjonal politikk og rammevilkår
 2. Status og utviklingstrekk - rovvilt i Nordland
 3. Status og utviklingstrekk - tamrein i Nordland (kommer)
 4. Status og utviklingstrekk - sau i Nordland

Samleside om revisjonsarbeidet

 

Møteplan 2018

 • Møte 1: 8. februar
 • Møte 2: 21. mars
 • Møte 3: 30. mai
 • Møte 4: 18. oktober
 • Møte 5: 29. november