Rovviltnemnda i Nordland

De statlige regionale rovviltnemndene er oppnevnt av Miljøverndepartementet og Sametinget. Rovviltnemndene har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i sin forvaltningsregion.

Her finner du informasjon om møter og beslutninger som Rovviltnemnda i Nordland gjennomfører. Det er sekretariatet som legger ut informasjon på denne siden på vegne av Rovviltnemnda.

14.02.2019

Møte1/2019 i Rovviltnemnda

Møte 1/2019 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 20. februar. Her finner du innkalling og saksframlegg.


15.11.2018

Møte 4/2018 i Rovviltnemnda

Møte 4/2018 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 29. november. Her finner du innkalling og saksframlegg.


11.10.2018

Møte 3/2018 i Rovviltnemnda

Møte 3/2018 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 18. oktober. Her finner du innkalling og saksframlegg.


24.07.2018

Klima- og miljødepartementet endrer forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland

Departementet har besluttet å hente inn forvaltningsplanen til behandling.


08.05.2018

Møte 2/2018 i Rovviltnemnda

Møte 2/2018 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 30. mai. Her finner du innkalling og saksframlegg.

 


02.02.2018

Møte 1/2018 i Rovviltnemnda

Møte 1/2018 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 8. februar. Her finner du innkalling og saksframlegg.


23.11.2017

Møte 5/2017 i Rovviltnemnda

Møte 5/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 30. november. Her finner du innkalling og saksframlegg.


26.09.2017

Møte 4/2017 i Rovviltnemnda

Møte 4/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 5. oktober. Her finner du innkalling og saksframlegg.


11.08.2017

Ekstra møte i rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdt e-postmøte i perioden 26. juli til 2. august 2017. Her finner du saksdokumentene.


27.06.2017

Ekstra møte i rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholder telefonmøte den 29. juni. Her finner du innkalling og saksframlegg.


Flere nyheter


Aktuelt

Medlemmer i Nordland:

 • Monika Sande (leder), tlf: 41639125
 • Bjørnar Skjæran (nestleder), tlf: 90660573
 • Nils-Johan Kappfjell, tlf: 41511868
 • Hans Ola Pedersen, tlf: 90809478
 • Olof Anders Kuhmunen, tlf: 90593444
 • May Valle, tlf: 97739636

 

Møtedokumenter

Her publiseres saksframlegg og møtereferat fra møter i nemnda.

 

Revidert forvaltningsplan

Rovviltnemnda sluttbehandlet revidert forvaltningsplan i møte 20.03.2017. I møte 30.05.2018 vedtok nemnda mindre endringer i planen (forord og et vedlegg). 

Vedtatt forvaltningsplan

Vedlegg til forvaltningsplanen:

 1. Nasjonal politikk og rammevilkår
 2. Status og utviklingstrekk - rovvilt i Nordland
 3. Status og utviklingstrekk - tamrein i Nordland
 4. Status og utviklingstrekk - sau i Nordland
 5. Nemndas drøftinger av behov for endrede nasjonale rammevilkår

Samleside om revisjonsarbeidet

 

Møteplan 2019

 • Møte 1: 20. februar
 • Møte 2: 29. mai
 • Møte 3: 16. oktober
 • Møte 4: 27. november