Hopp til innhold

Aktuelt

Medlemmer i Nordland:

 • Siv Mossleth (leder, har fått fritak fra 1. oktober 2017)
 • Nils-Johan Kappfjell (nestleder), tlf: 41511868
 • Bjørnar Skjæran, tlf: 90660573
 • Hans Ola Pedersen, tlf: 90809478
 • Nina Oskal, tlf: 41334156
 • May Valle, tlf: 97739636

 

Møtedokumenter

Her publiseres saksframlegg og møtereferat fra møter i nemnda.

 

Revidert forvaltningsplan

Rovviltnemnda sluttbehandlet revidert forvaltningsplan i møte 20.03.2017.

Vedtatt forvaltningsplan

Vedlegg til forvaltningsplanen:

 1. Nasjonal politikk og rammevilkår
 2. Status og utviklingstrekk - rovvilt i Nordland
 3. Status og utviklingstrekk - tamrein i Nordland (kommer)
 4. Status og utviklingstrekk - sau i Nordland

Samleside om revisjonsarbeidet

 

Møteplan 2017

 • Møte 1: 26. januar
 • Møte 2: 20. mars
 • Møte 3: 31. mai
 • Møte 4: 5. oktober
 • Møte 5: 30. november