Fylkesmannen i Nordland er nå en klimapartner


14 partnere var samlet i Bodø på stiftelsesmøtet for klimapartneravtalen i Nordland.
14 partnere var samlet i Bodø på stiftelsesmøtet for klimapartneravtalen i Nordland. (Foto: Karianne Olaisen/Nordland Fylkeskommune)

Fredag 5. juni 2020 signerte Fylkesmannen i Nordland en klimapartneravtale sammen med 13 andre virksomheter fra Salten. Stiftelsesmøtet for Klimapartner Nordland markerte starten på et tett samarbeid mellom private og offentlige virksomheter i fylket, som sammen skal arbeide for reduserte klimagassutslipp.

Stiftelsesmøtet for Klimapartner Nordland ble holdt på Scandic Havet i Bodø.

Det er foreløpig 14 medlemmer i nettverket, og nye klimapartnere kan melde seg inn fortløpende.

Fylkesmann Tom Cato Karlsen var tilstede på møtet, der han også holdt et innlegg om Fylkesmannen sin motivasjon for å være med i nettverket:

- Vår motivasjon for å delta i Klimapartnere handler like mye om å bidra inn til samarbeidet som å hente noe ut av det. Vi vet at arbeidet med klima og klimaomstilling har et økende tidspress på seg, og at konsekvenser og fremtidige kostnader kan reduseres ved å ta grep så raskt som mulig, sa Tom Cato Karlsen i sitt innlegg.

Redusere egne utslipp

Fylkesmannen i Nordland er selv i en prosess med å redusere klimagassutslippene i egen virksomhet.

- Vi antar reiseaktivitet er vår største kilde til utslipp, og vi ser frem til å få et svar på dette i klimaregnskap gjennom Klimapartnere. Vi ser på muligheter til både å reise mer klimavennlig der reiser er påkrevd, og å erstatte flere reiser med digitale møter, sier Karlsen.

Snart klimanettverk over hele landet

Sju regioner i Norge har nå etablert et nettverk for klimasamarbeid mellom offentlige og private virksomheter, og tre nye regioner planlegger oppstart i løpet av 2020.

Alle typer virksomheter er velkomne i de regionale klimanettverkene, der målet er å redusere klimagassutslipp og å stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i regionene.

Administrasjonen for nettverket i Nordland har stilling i Nordland fylkeskommune.

Følgende virksomheter signerte seg som partnere ved stiftelsesmøtet 5. juni:

 • Nordland fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Bodø Kommune
 • RE
 • Corponor
 • Salten Aqua
 • Nord Universitet
 • Østbø
 • Nordlandssykehuset
 • Asplan Viak
 • Polar Kraft
 • SpareBank 1 Nord Norge
 • Bodø Energi
 • Coop Nordland
Kirsti Saxi (SV), fylkesråd for kultur, klima og miljø og Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland under signeringen på stiftelsesmøtet 5. juni 2020.

Kirsti Saxi (SV), fylkesråd for kultur, klima og miljø og Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland under signeringen på stiftelsesmøtet 5. juni 2020. (Foto: Torfinn Sørensen/Fylkesmannen i Nordland)

Kontaktpersoner