Vefsna endelig friskmeldt

Her mottar rådgiver Geir Sund på vegne av Fylkesmannen i Nordland friskmeldingen fra seniorrådgiver Geir Jakobsen i Mattilsynet onsdag 28. september 2017.
Her mottar rådgiver Geir Sund på vegne av Fylkesmannen i Nordland friskmeldingen fra seniorrådgiver Geir Jakobsen i Mattilsynet onsdag 28. september 2017.

Vefsna og åtte mindre elver i området er endelig friskmeldt. Prøvene som er tatt de siste årene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. 

Det har vært en lang og krevende vei siden  gyroparasitten første gang ble påvist i Vefsna i 1978 og fram til friskmeldingen i dag. Mange behandlinger er gjennomført, både store og små.  Rotenonbehandlingen av Leirelva startet i 1996, og ble avsluttet med behandlingene av innsjøene i Fustavassdraget i 2012. Nå har det gått fem år siden siste behandling, og alle prøver er fine. Derfor har Mattilsynet nå friskmeldt elvene, (Se egen nyhetssak  fra Mattilsynet her.)

Fylkesmannen har i mange år hatt i oppdrag å lede arbeidet med å bekjempe gyroparasitten i Nordland.

- Et viktig oppdrag som vi har tatt på største alvor. Det har vært mange krevende behandlinger som har latt seg gjennomføre takket være et omfattende og godt samarbeid med lokale krefter og mange myndigheter. På en dag som denne vil vi rette en stor takk til alle som bidratt til denne viktige seieren i gyrokampen, sier seksjonsleder hos miljøvernavdelingen Tore Vatne.

- Med friskmeldingen har vi forhåpentligvis lagt sykdomsproblemene i Vefsnaregionen bak oss. Friskmeldingen betyr starten på en nye epoke for de tidligere gyrovassdragene, og det åpner seg nye store muligheter. Ikke minst for Vefsna, som har de største og beste gyte- og oppvekstområdene ovenfor Laksforsen. Fisketrappa i Laksforsen har vært stengt for oppgang siden 1992, som en forberedelse til behandling og for å avgrense gyrosmitten til elva nedenfor trappa.

- I dag ble den stengte laksetrappa i Laksforsen åpnet, og det står allerede flere tonn med laks i trappa. Den får nå mulighet for å vandre videre oppover elva, og starte opp gytingen ovenfor Laksforsen. Laksen kan nå vandre fritt ni kilometer opp til Fellingsfors.

- Vi er usikker på om laksen kommer seg opp Fellingsfors før trappa i denne fossen blir ordnet. Overfor Fellingsfors vil det bli satt ut mye laksunger i 2018. Dette er laks fra den levende Genbanken på Bjerka, hvor stamlaks fra Vefsna blir tatt vare på, forklarer seksjonsleder Tore Vatne.