Verden trenger humler

Humlene er en av de viktigste artene pollinerende insekter vi har. Uten humler vil mange planter ikke kunne formere seg. Også planter som vi er avhengig av til matproduksjon. Men humlene er sårbare og flere av de viktige humleartene er truet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har skrevet noen informative artikler om humler. I Nordland synes vi også humler er viktige og vi har fått lov til å dele disse sakene.

Les om hvorfor Verden trenger humler og du kan Bli kjent med de livsviktige humlene 

Du kan også lese om dette i brosjyra Våre sårbare humler som er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med den frivillige organisasjonen La humla suse.

Humler trives ikke i landbruksområder. Med dagens driftsformer er det for få blomstrende arter her til at humlene kan overleve. Hagene våre er derfor viktige leveområder for den moderne humla. Du får gode tips om hvordan du kan lage en humlevennlig hage hos La humla suse.